בס"ד                                           מהנדסי הדור הבא                                   03-3035959  
נדנדה 1021\1020
מטוס \ מטוס חלל - 1030\1001
מכונית באגי \ מכונית תחרויות \ רכב ממונע 1100\1041\1102

הורים יקרים

שיעור קודם עבדנו עם הילדים על נושא של נדנדות ושיווי משקל.

במסגרת השיעור תכננו הילדים נדנדת שעשועים. באמצעותה ניתן היה להמחיש את הנושאים איזון ושיווי משקל.

ראינו שכאשר 2 זרועות הנדנדה שוות , הנדנדה נמצאת למעשה במצב של שיווי משקל. כאשר אחת מזרועות הנדנדה ארוכה יותר הנדנדה כבר לא מאוזנת.

ניתן להרחיב עם הילדים בבית את הנושא:

נדנדה שאחת מזרועותיה קצרה והזרוע השניה שלה ארוכה הייתה מנוצלת בעבר כמנוף הרמת משאות כבדים.

אם נשים משקל כבד על הזרוע הקצרה של הנדנדה, נוכל להרים אותו ללא מאמץ באמצעות נדנה זו , וזאת בתנאי שנלחץ על הזרוע הארוכה. כלומר ככל שמאריכים את זרוע הנדנדה יותר, כך נשקיע פחות מאמץ להרמת המשקל  שהנחנו על הזרוע הקצרה של הנדנדה.

בברכה :)
מהנדסי הדור הבא
 

הורים יקרים 
היום בנו הילדים דגם של מכונית מירוץ ממונעת. 
במהלך השיעור הילדים נדרשו לשכלל את המכונית ולהרכיב לה את מערכת ההנעה .

למכונית מירוץ ישנם מנגנונים מעט שונים משל רכב רגיל. כמו מנוע טורבו וגלגלים רחבים מאוד.

אנו משתשמשים במכונית מירוץ בגלגלים רחבים על מנת לשפר את האחיזה בכביש ולהגדיל את כוח החיכוך בין הגלגל לכביש.

בצורה כזאת אנו מצמצמים את הסיכון שהמכונית תחליק או תתהפך בסיבובים מסוכנים.

מצורף קישור להרחבה בנושא המכונית
http://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA

בברכה :)  
מהנדסי הדור הבא  

הורים יקרים 
היום בנו הילדים דגם של מכונית מירוץ ממונעת. 
במהלך השיעור הילדים נדרשו לשכלל את המכונית ולהרכיב לה את מערכת ההנעה .

למכונית מירוץ ישנם מנגנונים מעט שונים משל רכב רגיל. כמו מנוע טורבו וגלגלים רחבים מאוד.

אנו משתשמשים במכונית מירוץ בגלגלים רחבים על מנת לשפר את האחיזה בכביש ולהגדיל את כוח החיכוך בין הגלגל לכביש.

בצורה כזאת אנו מצמצמים את הסיכון שהמכונית תחליק או תתהפך בסיבובים מסוכנים.

מצורף קישור להרחבה בנושא המכונית
http://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA

בברכה :)  
מהנדסי הדור הבא  

מכונית באגי \ מכונית תחרויות \ רכב ממונע 1100\1041\1102

הורים יקרים 
היום בנו הילדים דגם של מכונית מירוץ ממונעת. 
במהלך השיעור הילדים נדרשו לשכלל את המכונית ולהרכיב לה את מערכת ההנעה .

למכונית מירוץ ישנם מנגנונים מעט שונים משל רכב רגיל. כמו מנוע טורבו וגלגלים רחבים מאוד.

אנו משתשמשים במכונית מירוץ בגלגלים רחבים על מנת לשפר את האחיזה בכביש ולהגדיל את כוח החיכוך בין הגלגל לכביש.

בצורה כזאת אנו מצמצמים את הסיכון שהמכונית תחליק או תתהפך בסיבובים מסוכנים.

מצורף קישור להרחבה בנושא המכונית
http://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA

בברכה :)  
מהנדסי הדור הבא