בס"ד                                           מהנדסי הדור הבא                                   03-3035959  
שובר מס 1  
מס נקודות - 13
שובר מס 2  
מס נקודות- 15
שובר מס 3  
מס נקודות - 8
שובר מס 4 
מס נקודות- 8
שובר מס 5 
מס נקודות - 8
שובר מס 6 
מס נקודות- 60
מדריכים יקרים, אנא בחרו את הקופון הרצוי לכם, כתלות במספר הנקודות. 

שימו לב !
קבלת הקופון מותנת בזמינות הקופון במלאי שלנו,  יתכן ולא נוכל לספק לכם את הקופון שבחרתם, עקב אי זמינות במלאי.
הקופון מהווה כמתנה מהחברה לעובד כתלות ברצונה הטוב, ולא כפוף לחוזה או הסכם עבודה או הבטחה כל שהיא.
החברה להעשרה טכנולוגית שומרת לעצמה את הזכות לא להעניק את הקופון לעובד\ת במידה ותחליט .  
שובר מס 7 
מס נקודות- 21