בס"ד                                           מהנדסי הדור הבא                                   03-3035959  

מהו תל"ן ? (תכנית לימודים נוספת ) 

 
משמעות המושג תל"ן הינה תכנית לימודים נוספת. 
סעיף 8, לחוק חינוך ממלכתי קובע, כי שר החינוך ראשי לאשר למוסד חינוך רשמי, תכנית לימודים נוספת, וזאת על פי בקשת הורי התלמידים במוסד. 

התל"ן הינו, למעשה תכנית המועברת בנוסף לתכנית הלימודים הבסיסית ומאריכה את שעות הלימודים של אותו מוסד. 

הת"לן מיועד, בדרך כלל לצורך לימודי ההעשרה ולא עבור מקצועות הלימוד הרגילים. 

ניתן לשלב את התלן, בתוך שעות הלימוד, וזאת במידה וכל תלמידי הכיתה משתתפים, או לחילופין לפני או אחרי שעות הלימודים, במידה ורק חלק מהתלמידים משתתפים בתל"ן.