בס"ד                                           מהנדסי הדור הבא                                   03-3035959  
מדיניות פרטיות


אתר מהנדסי הדור הבא – 
Next Engineers

גולשים יקרים
כחלק ממדיניותנו במהנדסי הדור הבא ושאיפותינו לשקיפות ולבהירות, אנו מפרסמים מסמך זה, המפרט את מדיניות הפרטיות באתר שלנו. חשוב לנו שתבינו את האופן שבו אנו תופסים את פרטיותכם ומכבדים אותה, ואת השימוש שאנו עשויים לעשות במידע אותו אתם מספקים. המסמך עשוי להתעדכן מעת לעת, ולכן חשוב לחזור ולהתעדכן בסעיפיו.

איזה מידע עשוי להגיע אלינו?
א. כל מידע שתמסרו לנו דרך האתר: טפסי הרשמה, מידע, השארת פרטי התקשרות וכיוצ"ב.
ב. מידע הקשור בנתוני גלישה, מיקום, נתוני תקשורת, הזדהות (של המחשב) ומידע הקשור למשאבים שונים בהם תשתמשו בגלישה.
ג. מידע לגבי תקשורת שתבצעו מול גורמי צד ג', בתוך האתר


האם וכיצד נשתמש במידע זה?
המידע המצוי אודותיכם באתר, עוזר לנו במתן שירות איכותי, יעיל ורלוונטי יותר, אם אתה רק גולש באתר זה או משתמש בפונקציית החיפוש, 
איננו קולטים נתונים המאפשרים לנו לזהות אותך בנפרד. מעבר לכך, אנו עשויים לעשות בו את השימושים הבאים ע"פ סעיפים א-ה.
א. עדכונכם בדבר מוצרים ושירותים שעשויים לעניין אתכם.
ב. התקשרות אתכם באשר לשינויים במוצר קיים, או הבהרות ועדכונים לגבי הסכמים קיימים.
ג. במידה והסכמתם לכך – נוכל לשתף את המידע עם צד שלישי שאינו קשור בהכרח למהנדסי הדור הבא, זאת על מנת שאותו צד שלישי יוכל לעניין אתכם במוצרים ושירותים שאתה עשוי למצוא מעניינים ושימושיים. במידה ויועבר מידע לצד שלישי, יהיה הדבר תחת מעטה אנונימיות. מהנדסי הדור הבא לא תחלוק מידע מזהה לגביכם, אלא רק נתונים סטטיסטיים ונתוני התקשרות (אם בכלל).
ד. שימוש ב-Cookies , מאפשר לנו לקבל נתונים סטטיסטיים על הגלישה ואין בהם גורמים מזהים אודותיכם. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצים אלו, או למסרם לגורמים שלישיים. באפשרותכם לחסום את השימוש ב-Cookies דרך הגדרות הדפדפן שלכם, אך חסימה זו עלולה לפגוע בחוויית הגלישה שלכם וביכולתכם לצפות בתכנים שונים.
ה. חשיפת פרטיכם האישיים (המזהים) לצד שלישי, יתאפשרו רק אם יימכר העסק (או חלק ממנו), או במסירה לחברה קשורה (חברת בת, חברה אחות וכיוצא בזאת) , ייתכן שנצטרך גם לחשוף נתונים אישיים כנדרש על פי חוק או צו בית משפט. לא נשתף את הנתונים האישיים שלך עם ישויות שאינן ממשלתיות, אלא אם ישויות כאלה הוסמכו לבצע שירותי ממשלה ספציפיים.
ו. אם תבחר לשלוח בקשה או דואר אלקטרוני המכילים נתונים אישיים מזהים, כדי שנוכל לעבד את הבקשה או לתת לך שירות, אנו עשויים לשתף נתונים רלוונטיים בתוך רשת מהנדסי הדור הבא.


כיצד אנו מטפלים במידע פרטי ומגנים עליו
חבת מהנדסי הדור הבא מכבדת את המידע שחלקתם ולכן נוקטת בכל התהליכים הסבירים, על מנת להבטיח את סודיות המידע שלכם.
מהנדסי הדור הבא משתמשת בשרתים מאובטחים על מנת להבטיח אחסון ראוי למידע.
לצד ניסיוננו לספק את פתרונות האבטחה ההדוקים וההרמטיים הניתנים, הגלישה באינטרנט עדיין אינה בטוחה במאת האחוזים ולצערנו, איננו יכולים להבטיח באופן מלא את שלמות המידע ואת בטיחותו. על כן, המידע הנמסר לאתר הינו באחריות הגולש, ובאחריותו בלבד.

קישורים באתר
ייתכן כי באתר ישנם קישורים לצד שלישי, בין אם בלינקים מהעמודים השונים או בפרסומות המופיעות בעמוד זה או אחר באתר. איננו מכירים את תנאי הפרטיות של אותם גורמים שלישיים, אין לנו שליטה על המדיניות שלהם ואיננו אחראים להם. אנו מציעים לכם לברר את מדיניות הפרטיות באתרים אלו, לפני שתבחרו לחלוק אתם מידע כלשהו.

זכויות יוצרים
© זכויות יוצרים 2012  מהנדסי הדור הבא בע"מ. כל הזכויות שמורות.
 
אין לשכפל, להעניק רישיון, למכור, לפרסם, לשדר, לשנות, להתאים, להציג בפומבי, לשדר שום חלק מהתכנים או החומרים הזמינים באתר זה (לרבות אחסון בכל אמצעי באמצעי אלקטרוני בין אם באופן חולף או לא לכל מטרה, למעט כפי שהותר. בזאת) ללא אישור מראש ובכתב מאת מהנדסי הדור הבא. אתה רשאי לצפות באתר זה ובתוכנו באמצעות דפדפן האינטרנט שלך ולשמור עותק אלקטרוני, או להדפיס עותק, של חלקים מאתר זה אך ורק למידע שלך, למחקר או למחקר שלך, בתנאי ש(א) לא תשנה את העותק מאת איך זה מופיע באתר זה; וכן (ב) לכלול את הודעת זכויות היוצרים "מהנדסי  הדור הבא" על עותק כזה.
 
אין להסיר את הלוגו של מהנדסי הדור הבא, מהדפים שבהם הם מופיעים במקור.
 דפי האינטרנט של מהנדסי הדור הבא צריכים להופיע תמיד בדיוק כפי שפורסמו ללא שינוי, אלא אם כן התקבל אישור בכתב מראש של מהנדסי הדור הבא.
 
אין להשתמש בכל דרך אחרת בזכויות היוצרים בכל או בחלק מהתוכן והחומרים באתר זה לכל מטרה אחרת, למעט כפי שהותר במפורש על פי כל חוק רלוונטי או בהסכמת מהנדסי הדור הבא מראש ובכתב.
 
קישורים מאתרים אחרים לאתר מהנדסי הדור הבא
מהנדסי הדור הבא דורשת שהתכנים של אתר האינטרנט שלה לא יופיעו בפרסומים של אחרים, ולא ילוו בכל דרך בחומר של צד שלישי שעלול ליצור רושם מוטעה או מוטעה אצל הצופה לגבי ההשתייכות או השיוך של מהנדסי הדור הבא עם או תמיכה של האתר, הפרסום או החומר של צד שלישי.
מהנדסי הדור הבא שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הסרה של כל קישור מאתרים חיצוניים לאתר מהנדסי הדור הבא. קישור עומק לדפי אינטרנט של מהנדסי הדור הבא אסור - כל קישור שנוצר על ידי המשתמש לאתר האינטרנט של מהנדסי הדור הבא צריך להיות קישורי טקסט המכילים את שם הדומיין שלנו ואשר מעבירים מבקרים אחרים ישירות לדף הבית שלנו.
 
כתב ויתור
כל המידע המסופק באתר זה מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שהוא זמין" ואתה מסכים שאתה משתמש במידע זה על אחריותך בלבד.
אתר זה מכיל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. קישורים כאלה ניתנים כשירות מידע עבור המשתמשים באתר זה. מאחר ול-מהנדסי הדור הבא אין שליטה באתרי צד שלישי, המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי מהנדסי הדור הבא אינה אחראית או אחראית לכל תוכן או חומר באתרים אלו.
באספקת קישורים כאלה, מהנדסי הדור הבא אינה מאשרת בשום אופן, במפורש או במשתמע, את האתרים או המשאבים המקושרים או את התכנים המתאימים שלהם. כמו כן, המשתמש מאשר ומסכים כי מהנדסי הדור הבא לא תהיה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו או ייגרמו למשתמש, בקשר עם כל שימוש או הסתמכות על מידע או חומר שהתקבל מאתרי צד שלישי.
 
מהנדסי הדור הבא אינה נותנת אחריות ואינה מקבלת אחריות או חבות לדיוק או לשלמות המידע והחומרים הכלולים באתר זה. בשום פנים ואופן לא תישא מהנדסי הדור הבא באחריות או באחריות כלשהי לכל תביעות, נזקים, הפסדים, הוצאות, עלויות או התחייבויות כלשהן (לרבות, ללא הגבלה, כל נזק ישיר או עקיף בגין אובדן רווחים, הפרעה עסקית או אובדן מידע) הנובעים במישרין או בעקיפין מהשימוש או חוסר יכולתך להשתמש באתר זה או באתרים כלשהם המקושרים אליו, או מהסתמכותך על המידע והחומר באתר זה, גם אם העברת למהנדסי הדור הבא הודעה מראש על האפשרות של נזקים כאלה.

סימני מסחר
הלוגו והשם של מהנדסי הדור הבא הם סימנים מסחריים של מהנדסי הדור הבא או החברות המסונפות שלה. השימוש, השכפול, ההעתקה או ההפצה מחדש של סימני מסחר ללא אישור מראש ובכתב מאת מהנדסי הדור הבא או השותפים שלה אסורים.
 
יצירת קשר
חשוב לנו שתבינו היטב את מדיניות הפרטיות שלנו ושתחושו בנוח כשאתם גולשים באתר שלנו ו/או משאירים לנו את פרטיכם לטובת יצירת קשר. אם יש לכם שאלות נוספות או הבהרות, נשמח אם תיצרו איתנו קשר בכתובת המייל nextengineers@gmail.com
תודה והמשך גלישה נעימה!