בס"ד                                           מהנדסי הדור הבא                                   03-3035959  
המלצות הורים 

           המלצות הורים 

אנחנו יכולים לדבר על עצמינו הרבה .... אבל אין לנו צורך בכך, אם אחרים עושים עבורנו את העבודה :)

צרפנו המלצות הורים, מתוך קבוצות הוואטסאפ של החוגים
סרטון התכנית