בס"ד                                           מהנדסי הדור הבא                                   03-3035959  
בס"ד

תקנון החידון וההגרלות 

1. כל חומרי העזר ללימוד לחידון, כולל חוברת חזרה לחידון ושאלון חזרה לחידון, התמונות, המידע והמלל או חלקים מהם, הינם רכוש מהנדסי הדור הבא (להלן : "החברה"), ואין לעשות בהם שימוש כל שהוא מסחרי, פרטי או אחר, למעט שימוש לצורך לימוד לצורכי החידון ו \או חזרה על החומר הנלמד, במסגרת תכנית מהנדסי הדור הבא, אלא אם כן קבלת אישור מפורש בכתב מהחברה.

2. החברה רשאית לא לערוך את החידון, במידה ותחפוץ.

3. יתכן כי במהלך החידון לא ישאלו כל השאלות המופיעות בשאלון החזרה ו \או ישאלו שאלות אחרות שקשורות לחומר הנלמד, וזה נתון להחלטת החברה או המדריך המעביר את החידון. 

4. החידון הינו בעל אופי משחקי, כמות השאלות שישאל כל ילד, תלוי בתוצאות המשחק, בנוסף יתכן כי לילדים מסויימים לא תופנה שאלה. (למרות שאנו נשתדל כי כל הילדים ישתתפו בחידון).

5. ההשתתפות בחידון  מותנת, במילוי ושליחת טופס הרישום לחידון.  ההשתפות בהגרלה בין הילדים הזכאים להשתתף בהגרלה                ( להלן: "הגרלת החידון" ), מותנת במילוי ושליחת טופס הרישום לחידון ובנוסף בצבירת מספר נקודות פרס, על תשובות נכונות,   בהתאם להחלטת החברה או המדריך במרכז.  (ראה הרחבה סעיף 9)

6. צבירת נקודות זכייה בחידון ו \ או קבלת מספרי הגרלה בחידון, לא מקנים פרס \ מתנה \ זיכוי כל שהוא בצורה אוטומאטית.

7. חתך הגלאים המשתתפים בחידון הוא מגוון. הנהלת החברה או המדריכ\ה לא אחראית לחלק את המשתתפים בחידון לפי רמת גלאים.  

8. החידון יתבצע בכיתת הלימוד שבו מועבר\ת החוג\ התכנית.

9. על מנת לייעל את תהליך קבלת מספרי ההגרלה ונקודות הפרס, יתכן והמדריך יחלק את הילדים בקבוצת החוג לתתי קבוצות.  במהלך החידון יקבלו הילדים נקודת פרס על כל שאלה נכונה שהם יענו, או שילד\ה מתוך תת הקבוצה שלהם ענה.
בהתאם לכמות השאלות שנשאלו ולשיקול המדריך, המדריך יחליט מה סה"כ הנקודות ששווה מספר הגרלה בודד, ועל סמך זה יחלק את מספרי ההגרלה לילדים.  

10. באחריות הילד \ או ההורה, לשמור את מספרי ההגרלה שהוא קבל, עד לפרסום תוצאות ההגרלה. אין הנהלת החברה אחראית לשחזר את מספרי ההגרלה שאבדו, (אך תנסה לשחזר במידת הצורך) . במידה ולא ניתן יהיה לשחזר את מספרי ההגרלה, תאבד למשתתף בחידון, זכות ההשתפות בהגרלה . במקרה זה, לא תהיה אחראית החברה לפיצוי כל שהוא, בעבור אי השתתפות בהגרלה.

11. החידון מתבצע במרכזי הלימוד וההעשרה השונים, בתאריכים שונים. ההגרלה בין הזכאים להכנס להגרלה, תתבצע עד ה 20.7 לשנה הנוכחית. 

12. פרסום תוצאות הגרלת החידון וההגרלות האחרות, יתבצע באתר האינטרנט של החברה ו \ או באתר הפייסבוק של החברה, ו\או בכל מדיה שהחברה תמצא לנכון. באחריות ההורה להתעדכן מול החברה או מול המדריך לגבי מיקום פרסום התוצאות.

13. הגרלת החידון הינה כלל איזורית, כלומר תתבצע בין כל הזכאים להשתתף בהגרלה, מכל המרכזים בהם פועלת החברה. 
מודגש שמכל המשתתפים בהגרלה (דהיינו מכל משתתפי ההגרלה מכל המרכזים), יוגרלו 3 זוכים בלבד .
ההגרלה לא תבוצע פר מרכז או קבוצה בודדת ואין כל התחייבות של החברה שבמרכז או כיתה או קבוצה מסויימת יעלה בהגרלה זוכה אחד או יותר.
 
14. הפרסים בהגרלה יחולקו לפי שוויים , כלומר : הפרס היקר ביותר לזוכה במקום ראשון בהגרלה, וכך בסדר יורד. 
אין תלות או קשר בין כמות הנקודות ו \או מספר כרטיסי ההגרלה שקבל, לבין מיקום הזכייה בהגרלה.
 

15. שווי כל פרס, יהיה השווי שתקבע החברה ורק היא רשאית להחליט מה שוויו.


16. באחריות הזוכה בהגרלה להגיע למשרדי הנהלת החברה , או למקום היעד למסירת הפרס. במידה והחברה תוכל ותרצה, היא תשתדל להעביר את הפרס אל ההורה או שליח מטעמו למקום שהכי נוח וקרוב אליו.


17. במידה ולא ניתן יהיה לצור קשר עם הזוכה בהגרלה או ההורה, בפרק זמן של 3 ימים מיום ביצוע ההגרלה, תהיה רשאית החברה להגריל זוכה אחר בהגרלה. במקרה זה יאבד הזוכה הקודם (שלא ניתן היה ליצור עמו קשר) את הזכות לקבלת הפרס. 


18. במידה וההורה הזוכה או מי מטעמו, לא יהי מוכן להגיע לנקודת היעד לקבלת הפרס, על פי מה שתכתיב החברה, הוא יאבד אוטומאטית את הזכות לקבלת הפרס, והחברה תהיה פטורה מלספק לו את הפרס בעתיד. בנוסף תהיה החברה פטורה מלהגריל זוכה נוסף.


19. במידה  והחברה תחליט היא רשאית לבצע הגרלה נוספת או יותר, אחרי הגרלת החידון, או במקביל אליה. תוצאות הגרלות אלו לא קשורות לתוצאות הגרלת החידון.


20. הגרלת  הפייסבוק, תתבצע בהתאם להחלטת החברה ולשיקולה. הגרלת הפייסבוק תבוצע בין כל האנשים שיעשו ליק לעמוד החברה בפייסבוק (להלן : "עמוד" ), ויבצעו שיתוף לעמוד . בהגרלת הפייסבוק יזכה זוכה אחד בלבד, מכל האנשים שביצעו לייק ושיתוף כאמור לעיל. 


21. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים את הגרלת הפייסבוק, בכל עת שתחפוץ ומכל סיבה שתחפוץ.


22.  סעיפים  12, 15 ,16, 17, 18, 19,  תקפים גם להגרלת החידון וגם להגרלת הפייסבוק ולכל הגרלה אחרת שהחברה תקיים. 


23. 
 כל סימני הפיסוק הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון ולא באים לגרוע או להוסיף על התקנון. 


24. התקנון, השאלון בחידון וכל החומר הלימודי בלשון זכר אך מופנות לגברים ונשים כאחד.