בס"ד                                           מהנדסי הדור הבא                                   03-3035959  
לפני שנגלה את התשובה נסביר נערוך חזרה קצרה על התמסורת המורכב כרגע ברובוט שבנינו : 

נסביר :  על פי מה שלמדנו כבר, תמסורת הגברת מהירות הינה תמסורת בה הגלגל המניע (הקרוב למנוע) הוא הגדול, ואילו הגלגל הקטן הוא הרחוק מהמנוע. 

מקרה זה מתאים לתמסורת שהרכבנו לרובוט עלפי הכרטיסיות : 
הסבר למשימת אתגר - הקטנת מהירות הרובוט 
על מנת להקטין את מהירות הרובוט
על פי מה שלמדנו כבר, תמסורת הקטנת מהירות הינה תמסורת בה הגלגל המניע (הקרוב למנוע) הוא הקטן, ואילו הגלגל הגדול הוא הרחוק מהמנוע. 

ולכן עלינו להפוך בין מיקומם של גלגלי השיניים. כלומר גלגל השניים הקטן יתפוס את מקומו של גלגל השיניים הגדול וההיפך.   
שינוי מבנה התמסורת לצורה הזו יהפוך אותה מתמסורת הגברת מהירות לתמסורת הקטנת מהירות