בס"ד                                           מהנדסי הדור הבא                                   03-3035959  

לקוחות קיימים

לרוכשי הערכה והתכנית

למעבר לתכנית הכוללת

ל 

לרוכשי הערכה בלבד

למעבר לשיעור מס' 1 בקורס המקוון

ל 

לקוחות חדשים

.