בס"ד          03-3035959              מהנדסי הדור הבא
הטבות לעובדי החודש

עובד החודש :

יונתן
קבל מאיתנו :  10 נקודות
בכיף ובאהבה !
עובדת החודש :
קבלי מאיתנו :  10 נקודות
בכיף ובאהבה !
שני